0NOK
I alt0,00 NOK
Vis indkøbskurv
Produkter
Leveringstid 2-5 arbeidsdager
Toll, moms og avgifter inkludert
Altid 30 dagers full returrett
Stort utvalg
Billig frakt
Vilkår og personvern

Generelt
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Batco Nordic NUF (Org Nr.: 925 739 039), heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Fraktkost
Vi sender alle varer med Bring. 


Betaling
PRIVAT: Hos oss kan du betale med VISA / MASTERCARD, VIPPS, Klarna over en sikker, kryptert nettside (SSL - Secure Socket Layer) . Vår betalingspartner er NETS.
BEDRIFT / OFFENTLIG SEKTOR: For bedrifter og offentlig sektor tilbyr vi både kortbetaling og faktura som betalingsalternativ. (med forbehold om å kansellere ordre ved mistanke om betalingsudyktighet)

Betaler du med betalingskort er du alltid sikret mot misbruk, da du selv har muligheten for å avvise en betaling når du mottar din betalingsoversikt. Det er ingen risiko for at dine kortdetaljer kan bli misbrukt dersom nettbutikken du handler i benytter SSL (Secure Socket Layer) i sitt betalingssystem.

Beløpet for varen(e) du handler hos oss trekkes ikke før varene er sendt fra selger. Det kan aldri trekkes et høyere beløp enn det du selv har godkjent ved betaling.  

Kjøpsavtalen inngås med Batco Nordic NUF 
 
Priser
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer norsk MVA, f.t. 25 % dersom ikke annet er angitt. 

Forsendelse
Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestilling er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-5 arbeidsdager (hverdager), 

Kunden vil få beskjed når varene er utsendt.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av. 

Retur
Selger vil normalt ikke betale returfrakt for kunde, slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger. Pakker sendt i retur som oppkrav vil ikke bli hentet ut. All retur skal avtales med selger, pakker som kommer i retur uten at dette er avtalt vil ikke bli behandlet. 
All retur skal avtales med selger, pakker som kommer i retur uten at dette er avtalt vil ikke bli behandlet. Returpostadresse (pakker under 20 kg):
batterinett.no
Postboks 19
4855 Froland

Returnering av pakker +20kg:
batterinett.no
Bjørumsvegen 15
4855 Froland
 
Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene. 
Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Personvern

Batco Nordic NUF trenger følgende informasjon når du handler hos oss:
Navn, adresse, tlf. og e-postadresse.
Vi registrerer og avslører de personlige opplysninger (navn og adresse) som er nødvendige for å levere varen til deg.
Personopplysningene er registrert hos Batco Nordic NUF og holdes i fem år, hvorefter informasjonen slettes.
Vi samarbeider også med en rekke andre selskaper som lagrer og behandler data. Bedrifter handler kun med informasjon på våre vegne og kan ikke bruke dem til eget formål.

Vi samarbeider kun med databehandlere i EU eller i land som kan behandle informasjonen din med tilstrekkelig beskyttelse.
Datakontrollanten hos Batco Nordic NUF er direktør Robert Nyborg Jæger.
Du har rett til å vite hvilken informasjon vi behandler om deg.
Hvis du mener at informasjonen er unøyaktig, har du rett til å rette dem. I noen tilfeller er vi pålagt å slette dine personlige data hvis du ber om det. For eksempel, vær hvis dataene dine ikke lenger er nødvendige for det formål vi skal bruke dem til. I tillegg har du rett til å motta data i digital form som vi lagrer. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personlige data blir behandlet i strid med loven. Du kan skrive til oss på: info@batterinett.no.
 
Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.