0NOK
I alt0,00 NOK
Vis indkøbskurv
Produkter
Leveringstid 2-5 arbeidsdager
Toll, moms og avgifter inkludert
Altid 30 dagers full returrett
Stort utvalg
Billig frakt

Victron Autotransformers

Få optimal strømstyring med Victron Autotransformers. Disse transformatorene lar deg øke, redusere eller balansere en utgangs delt fase med letthet og presisjon.

Vi tilbyr Victron Autotransformers i to forskjellige varianter: 32A og 100A. Uavhengig av dine behov, kan du være sikker på å finne den riktige autotransformatoren for din strømstyringsløsning.

Victron er kjent for sin pålitelighet og høye kvalitet, så du kan føle deg trygg på å investere i en autotransformator som vil gi pålitelig og effektiv strømstyring i mange år fremover.

2
 Side 1/1 

Victron autotransformator

En Victron-autotransformator er en type elektrisk transformator som brukes til å endre spenningen til vekselstrøm. Autotransformatoren kan både øke og trappe ned spenningen, noe som gjør den allsidig og nyttig i ulike elektriske systemer og applikasjoner.

Spenningsregulering:
Victron autotransformatorer er designet for å regulere spenningen i en elektrisk krets ved å matche inngangsspenningen til en ønsket utgangsspenning. Disse enhetene kan heve eller senke spenningen avhengig av applikasjonens behov og er nyttige i ulike elektriske systemer, inkludert nettkoblede, off-grid og solcelleinstallasjoner.

Spenningsreguleringen utføres ved å endre forholdet mellom antall viklinger på inngangs- og utgangssidene til autotransformatoren. Ved å justere dette forholdet kan autotransformatoren endre spenningen i trinnløse intervaller, noe som muliggjør finjustering av spenningsnivået i henhold til de spesifikke kravene til det elektriske systemet.
 • Nøyaktig regulering : Autotransformatoren gir presis kontroll over utgangsspenningen, og sikrer at den holder seg innenfor akseptable toleranser og oppfyller kravene til pålitelig drift.
Spenningsregulering med Victron autotransformatorer muliggjør pålitelig og stabil drift av elektriske systemer ved å justere spenningsnivået etter behov og sikre samsvar med nødvendige spesifikasjoner og standarder.

Spenningstransformasjon:
Victron autotransformatorer er designet for å regulere spenningen i en elektrisk krets ved å matche inngangsspenningen til en ønsket utgangsspenning. Disse enhetene kan heve eller senke spenningen avhengig av applikasjonens behov og er nyttige i ulike elektriske systemer, inkludert nettkoblede, off-grid og solcelleinstallasjoner.

Strømstyring:
Victron autotransformatorer er også i stand til å kontrollere strømmen i en elektrisk krets i tillegg til å regulere spenningen. Denne strømstyringsfunksjonen er verdifull i forskjellige elektriske systemer der kontroll av gjeldende nivå er avgjørende for driftseffektivitet og pålitelighet.
 • Strømjustering : Autotransformatoren kan justere strømnivået i en elektrisk krets ved å endre belastningen eller motstanden i systemet. Dette kan være nyttig i situasjoner der det er nødvendig å justere strømmen for å oppnå optimale driftsforhold eller for å beskytte elektriske enheter mot overdreven strøm.
 • Strømbegrensning : Ved å kontrollere strømnivået kan autotransformatoren også fungere som en strømbegrenser, og forhindrer overdreven strøm i å flyte gjennom systemet, og beskytter dermed apparater og kabler mot overbelastning og skade.
 • Lastfordeling : Autotransformatoren kan bidra til å fordele strømmen jevnt mellom ulike laster eller kretser i et elektrisk system, noe som bidrar til å opprettholde en stabil og pålitelig strømforsyning.
Effektivitet:
Victron autotransformatorer er kjent for sin høye effektivitet og pålitelighet, noe som gjør dem egnet for profesjonelle og industrielle bruksområder hvor nøyaktig spenningsregulering er avgjørende. Effektiviteten til en Victron-autotransformator refererer til hvor godt den kan konvertere inngangsstrømmen til ønsket utgangsspenning med minimalt energitap. Høy effektivitet er avgjørende for å sikre at autotransformatoren fungerer optimalt og maksimerer ytelsen til strømforsyningen.
 • Kostnader ved konvertering : Autotransformatoren skal kunne transformere strømmen fra inngangssiden til utgangssiden med minimalt energitap. Dette oppnås gjennom design og konstruksjon av autotransformatoren, inkludert valg av materialer og komponenter med lavt motstandstap.
 • Strømutgangsstabilitet : En effektiv autotransformator er i stand til å gi stabil strømutgang ved forskjellige belastningsnivåer og under skiftende driftsforhold. Dette bidrar til å minimere energitapet og sikre pålitelig strømforsyning til tilkoblede enheter.
 • Kvalitet på komponenter : Victron-autotransformatorer bruker kvalitetskomponenter og avansert teknologi for å sikre høy effektivitet og pålitelighet. Dette inkluderer komponenter som transformatorviklinger, kobberledninger, isolasjonsmaterialer og elektroniske komponenter valgt for ytelse og holdbarhet.
 • Termisk styring : Effektiviteten til autotransformatoren påvirkes også av dens evne til å håndtere varme som genereres under drift. Effektiv termisk styring sikrer at autotransformatoren holder seg kjølig og ikke mister energi til varme.
 • Samsvar med standarder : Victron autotransformatorer er designet og testet i samsvar med internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder for å sikre at de oppfyller eller overgår kravene til effektivitet og pålitelighet.

Beskyttelse:
Beskyttelse av en Victron-autotransformator er avgjørende for å sikre pålitelig og sikker drift og forlenge enhetens levetid. Disse autotransformatorene kan ha ulike beskyttelsesfunksjoner innebygd for å minimere risikoen for skade på enheten og andre tilkoblede komponenter. 
 1. Overspenningsvern : En overspenningsvern kan oppdage og reagere på plutselige økninger i spenningen, noe som kan beskytte autotransformatoren mot skade forårsaket av overspenning.
 2. Overbelastningsbeskyttelse : Overbelastningsbeskyttelse overvåker strømforbruket og kan avbryte strømforsyningen hvis belastningen overskrider det maksimalt tillatte nivået til autotransformatoren. Dette forhindrer overoppheting og skade på enheten.
 3. Kortslutningsbeskyttelse : Kortslutningsbeskyttelse kan oppdage og avbryte strømforsyningen ved kortslutning i den tilkoblede kretsen. Dette forhindrer skade på autotransformatoren og andre tilkoblede enheter.
 4. Termisk beskyttelse : Termisk beskyttelse overvåker temperaturen på autotransformatoren og kan sette i gang tiltak for å redusere eller avbryte strømforsyningen hvis temperaturen når et kritisk nivå for å forhindre overoppheting.
 5. Under- og overspenningsbeskyttelse : Noen autotransformatorer kan også ha innebygd under- og overspenningsbeskyttelse, som kan forhindre skade forårsaket av utilstrekkelig eller for høy spenning.
 6. Viftekontroll : For autotransformatorer utstyrt med kjølevifter, kan viftekontrollfunksjoner være tilgjengelige for å optimalisere kjøleeffektiviteten og forlenge levetiden til viften.
Disse beskyttelsesfunksjonene jobber sammen for å sikre at autotransformatoren fungerer trygt og pålitelig under ulike driftsforhold og for å beskytte den mot skade forårsaket av eksterne faktorer eller feil i det elektriske systemet. Det er viktig å velge en autotransformator som har de nødvendige beskyttelsesfunksjonene for å oppfylle de spesifikke kravene til din applikasjon.

Solenergiinstallasjoner:
Victron autotransformatorer er en verdifull komponent i solcelleinstallasjoner da de kan bidra til å sikre pålitelig og effektiv drift av det elektriske systemet. 
 • Spenningsomformer : Autotransformatoren kan brukes til å konvertere spenningen fra solcellepanelene til den nødvendige spenningen for å lade batteriene eller drive elektriske apparater i systemet. Dette gjør det mulig å integrere solenergi effektivt i eksisterende strømnett eller autonome kraftsystemer.
 • Spenningsstabilisering : Autotransformatoren kan stabilisere spenningen fra solcellepanelene for å sikre en jevn og pålitelig strømforsyning til tilkoblede enheter. Dette er spesielt viktig i områder med ustabile nett eller variable solforhold, hvor spenningsvariasjoner kan påvirke ytelsen til elektriske apparater.
 • Over- og underspenningsbeskyttelse : Autotransformatoren kan inkludere over- og underspenningsbeskyttelsesfunksjoner som kan forhindre skade på batterier og andre tilkoblede enheter i tilfelle unormale spenningsnivåer.
 • Strømstyring : Autotransformatoren kan kontrollere strømfordelingen mellom solcellepanelene, batteriene og belastningene for å optimere systemytelsen og forlenge batterilevetiden. Dette kan inkludere funksjoner som strømfordelingsregulering og batteriladingskontroll.
 • Integrasjon med eksisterende systemer : Autotransformatoren kan enkelt integreres med eksisterende solenergisystemer og andre elektriske komponenter for å oppgradere eller utvide systemets kapasitet og funksjonalitet.
Generelt kan Victron-autotransformatoren bidra til å optimalisere driftsforholdene til solenergiinstallasjoner ved å sikre en stabil strømforsyning, beskyttelse mot spenningsvariasjoner og effektiv strømstyring. Dette resulterer i en pålitelig og effektiv utnyttelse av solenergien og reduserer behovet for ekstern strømforsyning.

Off-grid applikasjoner:
I off-grid-applikasjoner spiller Victron-autotransformatoren en sentral rolle i håndtering av strømstyring og strømforsyning fra ulike kilder, inkludert solcellepaneler, vindturbingeneratorer eller dieselgeneratorer. 
 • Strømstyring : Autotransformatoren kan fungere som et sentralt kontrollelement i off-grid-systemet, regulere strømmen fra ulike kilder og levere den til de tilkoblede lastene eller lade batteriene etter behov. Dette muliggjør effektiv bruk av de tilgjengelige energikildene og sikrer en stabil strømforsyning til systemet.
 • Spenningsomformer : Autotransformatoren kan konvertere spenningen fra solcellepaneler, vindturbingeneratorer eller dieselgeneratorer til nødvendig spenning for å drive de tilkoblede lastene eller lade batteriene i systemet. Dette gjør det mulig å integrere ulike energikilder og optimere systemytelsen.
 • Batterilading : Autotransformatoren kan kontrollere ladingen av batteriene i off-grid-systemet ved å overvåke og regulere ladestrømmen og spenningen for å sikre sikker og effektiv lading. Dette bidrar til å forlenge levetiden til batteriene og maksimere ytelsen.
 • Spenningsstabilisering : Autotransformatoren kan stabilisere spenningen fra forskjellige energikilder for å sikre en jevn og pålitelig strømforsyning til de tilkoblede lastene. Dette er spesielt viktig i off-grid-systemer der spenningsvariasjoner kan påvirke driftsforholdene og ytelsen til elektriske apparater.
 • Over- og underspenningsbeskyttelse : Autotransformatoren kan inneholde over- og underspenningsbeskyttelsesfunksjoner som kan forhindre skade på tilkoblede enheter eller batterier i tilfelle unormale spenningsnivåer.

Generelt kan Victron-autotransformatoren fungere som hjertet i et off-grid energisystem, som muliggjør effektiv strømstyring, optimal utnyttelse av tilgjengelige energikilder og pålitelig strømforsyning til tilkoblede laster. Dette gjør det mulig for brukere utenfor nettet å oppnå uavhengighet fra det offentlige strømnettet og ha pålitelig strømforsyning selv i avsidesliggende eller isolerte områder.

Tilgjengelig i forskjellige størrelser og kapasiteter for å møte ulike behov og bruksområder, er Victron autotransformatorer mye brukt i industrielle, kommersielle og hjemmemiljøer for å sikre effektiv og stabil strømforsyning.

Skulle det oppstå overoppheting, kobles transformatoren fra forsyningen. Skal det tilbakestilles må det gjøres manuelt. En autotransformator brukes til å øke, redusere og balansere utgangssplittfasen.

Bruk en autotransformator fra Victron når du trenger å endre utgangssplittfase. De kan øke, redusere eller balansere det, der det å øke og redusere er enklere enn å balansere da det krever litt mer oppmerksomhet. En Victron Autotransformator kobler transformatoren fra forsyningen i tilfelle overoppheting.